Den kristna föresatsen att finna världen frånstötande och usel har gjort världen frånstötande och usel. ~F. Nietzche~DATE NYHETER / NEWS 2009
2009-04-30 Tyvärr blir det inga sommarvalpar hos oss, ultraljudet visade en normal livmoder utan valpar. Hexan själv blir nog väldigt glad över att få åka på en del utställningar igen.Unfortunately there will be no puppies this summer, ultrasound showed no puppies, so Hexan will be out in the showring again until next season.

2009-04-03 Yalatkit's Rambling Magic, 12 månader, son till Krambjörnen's Magic On A Carousel, är röntgad på armbågarna och fri. Grattis Lena och Linda.Yalatkit's Rambling Magic, son of Krambjörnen's Magic On A Carousel, is x-rayed on elbows at 12 months of age and clear on elbows. Congratulations Lena and Linda.

2009-03-24 Yalatkit's Royal Crusader, 12 månader, son till Krambjörnen's Magic On A Carousel, är röntgad på armbågarna och fri. Grattis Lena och Linda.
Gayabjörnen's Decibel, 18 månader gammal, är också röntgad, på höfter och armbågar. Med resultatet A på höfterna och fri på armbågarna. Grattis Ewa- Britt.Yalatkit's Royal Crusader, son of Krambjörnen's Magic On A Carousel, is x-rayed on elbows at 12 months of age and clear on elbows. Congratulations Lena and Linda.
Gayabjörnen's Decibel, 18 months, daughter of Krambjörnen's Magic On A Carousel, is officially x-rayed on hips and elbows. The result is A on hips and clear elbows. Congratulations Ewa-Britt.

2009-03-22 Vi är glada över att presentera vår senaste besökare. Ch. Seabrook Cruisin on Route 66. Efter en helt fantastisk dag på svensk vinnarutställning i Malmö kunde vi lasta bilen med dagens största guldklimp. Denna fantastiska hund vann både gruppen och slutligen Best In Show.
Cruise kommer att stanna en kort period för att para bl a Hexan.
Tack Einar för förtroendet att låta Cruise besöka oss. Vi kan aldrig tacka dig nog.

CANNONBEAR'S NEWFOUNDLANDSWe are happy to present our latest visitor, Seabrook's Cruisin On Route 66.
After a great day at the Swedish winnershow, we finally took the long trip back with the biggest treasure of the day. This fantastic male won not only the group, he ruled the show and ended up as Best In Show with 5852 dogs entered. Cruise is currently visiting us to breed some of our females.
Thank you Einar for your trust, we can never thank you enough.

CANNONBEAR'S NEWFOUNDLANDS

2009-01-20 Vi känner oss hedrade: Hexan är en av de få utvalda hundar som fått en inbjudan till den prestigefyllda tävlingen Champion of Champions i samband med "Lilla Stockholm".Vi feel honoured: Hexan is one of the few topwinning dogs in Sweden who has been invited to the exclusive and prestigious show Champion of Champions on Easter Eve this year.

2009-01-18 Alla svenska sidorna aktiva igen, bl a gamla dagboken, aktiviteter och pälsvård, samt valpplaner 2009

2009-01-17 Nya designen på hemsidan klarNew look on the homepage ready
Puppyplans 2009, New page for Arne